>>> Novinky


Vodou riediteľný systém Sikkens

Nová legislatíva pre EÚ od 1.1.2007 neumožňuje dovážať na slovensko produkty presahujúce stanovené množstvá organických rozpúšťadiel (VOC<420 g/l), čo inými slovami znamená prechod z klasických riedidlových systémov na vodou riediteľné systémy.

Farba Autowave MM - vodou riediteľná farba určená na autoopravárenské účely

Lak Autoclear WB - vodou riediteľný lak, ktorý má v predaji zatiaľ ako jediná spoločnosť Akzo Nobel


Striekacie kabíny Nova Verta

Vzhľadom k rastúcim požaidavkám na striekacie kabíny vhodné na striekanie vodou riediteľných farieb sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku aj o striekacie kabíny Nova Verta.


Ofukovače do striekacích kabín

Prechod na vodou riediteľné farby so sebou prináša aj vyššie nároky na používanú technológiu. Pre striekacie kabíny to znamená zvýšenie rýchlosti či množstva prúdiaceho vzduchu, čo udrží dobu odvetrávania vodou rieditaľných farieb na bežných úrovniach.

Ideálnym spôsobom ako to dosiahnuť v starších kabínach sú prídavné ofukovače, ktoré sa montujú do rohov kabíny a cez nastaviteľné dýzy urýchľuje odvetrávanie farby.

Stiahnite si technickú charakteristiku
ofukovačov do striekacích kabín.


Rovnacie stolice Global Jig

Každá profesionálne klampiarsa delňa potrebuje pre svoju činnosť zdviháky a rovnacie stolice. Z tohto dôvodu sme uzavreli dohodu s talianskym producentom Global Jig. Stolice tejto značky patria medzi tie najkvalitnejšie a zachovávajú si pritom veľmi dobré ceny.

Výhodou stolíc Global Jig je okrem iného aj univerzálny systém prípravkov, s ktorými dokážete na základe datalistov vykonať všetky opravy bez potreby kupovania či požičiavania chýbajúcich prípravkov.


Nová webová prezentácia produktov Dynacoat

Pre zvýšený záujem o produkty Dynacoat sme pripravili novú webovú stránku určenú pre produkty Dynacoat, na ktorej nájdete všetky informácie týkajúce sa produktov Dynacoat.

www.dynacoat.sk

<<hore>>