>>> produkty >>> autolaky Sikkens
Značka SIKKENS je vo svete vysoko uznávaná pre dlhoročnú kvalitu a tradíciu svojich výrobkov. Firma Akzo Nobel ako výrobca autolakov Sikkens prevádza špičkový výskum v oblasti farieb pre automobilový priemysel, čo je spolu s jej postavením na svetovom trhu umožňuje diktovať smer vývoja autolakovníctva.

Firma okrem vysokej kvality používaných materiálov kladie veľký dôraz na kvalitu prevedenia lakírnických prác. Za týmto účelom má po celom svete vybudovanú sieť školiacich stredísk pod názvom C.R.I.C. – školiace centrum pre lakírnikov.

>>> Škála produktov

>>> Technická dokumentácia

>>> Všeobecné informácie